Mieszkaj za granicą i studiuj w Polsce. Wybierz 3-letnie studia elastyczne.

    ZAPISZ SIĘ    

 

O Uczelni

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już od 20 lat. Priorytetem naszej uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie. Jako wiodąca uczelnia logistyczna, od lat z dumą pełnimy rolę lidera studiów z zakresu logistyki, transportu i zarządzania.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu stawia na innowacyjność, rozwój oraz reaguje na aktualne potrzeby rynku pracodawców. Nasze dwudziestoletnie doświadczenie pozwala nam na nieograniczanie się do tradycyjnych kierunków studiów i utartych metod nauczania.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy w roku akademickim 2020/2021, ofertę elastycznych studiów I stopnia, skierowaną do Polaków mieszkających za granicą, którzy chcą studiować w Polsce. Program studiów w 50% zawiera bloki zajęciowe, odbywające się na wirtualnych platformach internetowych.

 

Zdobądź dyplom uznawany za granicą oraz niezbędną wiedzę, razem z najlepszą specjalistyczną uczelnią logistyczną w Polsce!

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już od 20 lat. Priorytetem naszej uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie. Jako wiodąca uczelnia logistyczna, od lat z dumą pełnimy rolę lidera studiów z zakresu logistyki, transportu i zarządzania.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu stawia na innowacyjność, rozwój oraz reaguje na aktualne potrzeby rynku pracy. Nasze dwudziestoletnie doświadczenie pozwala nam na nieograniczanie się do tradycyjnych kierunków studiów i utartych metod nauczania.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy w roku akademickim 2020/2021 bogatą ofertę studiów z zakresu logistyki, transportu i zarządzania. Oprócz zajęć odbywających się w systemie niestacjonarnym, program studiów zawiera także bloki zajęciowe, odbywające się na wirtualnej platformie e-learningowej. Podstawa programowa studiów dostosowana jest do najnowszych potrzeb i oczekiwań pracodawców z rynku pracy.

Zdobądź niezbędną wiedzę razem z najlepszą specjalistyczną uczelnią logistyczną w Polsce!

Rekomendacja

 

Akredytacja CILT (UK) Chartered Institute of Logistics and Transport

cilt logo
MWSLiT we Wrocławiu jest jedyną uczelnią wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego.

Przynależność MWSLiT do elitarnego klubu europejskich uczelni logistyki i transportu daje jej studentom gwarancję szerokich perspektyw kariery zawodowej w branży logistycznej. Certyfikat, którym jest opatrzony dyplom ukończenia studiów, jest szeroko rozpoznawalny oraz preferowany wśród najbardziej liczących się firm logistycznych na świecie. Absolwent MWSLiT może liczyć na zatrudnienie u najlepszych pracodawców w branży na całym świecie. Dowiedz się więcej.

Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce według Rankingu Perspektywy 2020!

perspektywy
Ranking Uczelni Niepublicznych – Perspektywy 2020, jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów edukacyjnych w Polsce. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne funkcje uczelni wyższych: badawcze, dydaktyczne, społeczne oraz związane z transferem wiedzy. Dowiedz się więcej.

 

Jako profesor zajmujący się Strategiami w Łańcuchu Dostaw , chciałbym polecić ten unikatowy program studiów, dedykowany osobom mieszkającym poza granicami Polski. Sektor TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) bez wątpienia jest branżą, którą należy zaliczyć do dziedziny o wysokim poziomie potencjału rozwojowego na całym świecie.

 

Dynamiczny rozwój całego sektora TSL, jak również rosnące zapotrzebowanie na usługi pokrewne, wymaga zdobywania wiedzy i poznawania najnowszych trendów. Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, przyjęto jako misję wykształcenie specjalistów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, konkurencyjnych na międzynarodowym rynku pracy.

 

Spełnienie misji, Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami, w tym z pracodawcami.

 

Dzięki innowacyjnej formule, studiowanie w MWSLiT we Wrocławiu jest obecnie możliwe bez względu na kraj zamieszkania.

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat studiów elastycznych na MWSLiT.

 

Profesor specjalista w obszarze Strategii Łańcucha Dostaw

oraz wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Richard Wilding

Richard Wilding

As a Professor of the Supply Chain Strategy, I would like to recommend this unique study program, dedicated to people living outside Poland. Without a shadow of a doubt, the TFL (Transport, Forwarding, Logistics) sector is a source of key competitive advantage for all organizations.

 

The dynamic development of the entire TFL sector, as well as the growing demand for related services, require acquiring knowledge and learning about the latest trends. When creating the International University of Logistics and Transport in Wroclaw, the mission assumed was to educate specialists prepared to manage modern logistics processes, competitive on the international labour market.

 

The University believes that fulfilment of the mission lies in the appropriate selection of the curriculum, in employing experienced teaching staff and broadly understood cooperation with other entities, including employers.

 

Thanks to the innovative formula, studying at the IULT in Wroclaw is now possible regardless of the country of residence.

 

I sincerely encourage you to find out more about flexible studies at the IULT.

 

Professor of the Supply Chain Strategy

and a Visiting Professor at the International University of Logistics and Transport in Wrocław

Richard Wilding

 

The International University of Logistics and Transport in Wroclaw
 ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław Poland
 tel: +48 (71) 324-68-42 int. 125         
zagranica@msl.com.pl

facebook     skype     skype